O empatii už jste určitě někdy slyšeli. Možná vás dokonce někdo nařkl, že nejste dostatečně empatičtí, to pravděpodobně v situaci, kdy jste někoho nepolitovali. S empatií jako takovou se to ale má složitěji.

Empatie je schopnost vcítit se do jiného člověka, emočně a racionálně zpracovat jeho situaci. Například když někomu onemocní příbuzný, empatický člověk bude dost dobře vědět, že jde o nepříjemnou a politováníhodnou situaci, a pochopí i to, s jakými pocity se dotyčný potýká – se strachem a nejistotou z budoucnosti, možná se vztekem na konkrétní osobu nebo „na celý svět“. Díky takové schopnosti vcítit se do druhých můžeme snáz pochopit jejich chování a projevy, nejen ty verbální.

Na druhou stranu je třeba vědět, že když se empaticky přesuneme do role někoho jiného, nemusíme cítit totéž co on. Každý totiž snášíme životní zvraty nějak jinak, z mnoha důvodů.

Představte si, že se vám kamarádka svěří, že jí umírá pes. Vy si umíte představit, že cítí smutek, protože ji opouští milovaný společník. Zároveň ale nemáte psy tak moc v lásce jako ona, takže nedokážete „pocítit“ detaily celé situace a to, že pro ni to znamená daleko větší smutek, než jaký by byl pro vás. To ale nevadí, každý jsme zkrátka jiný a už základní schopnost chápat ostatní je dobrá!

Empatie – dobrá, nebo škodlivá?

Empatičtí lidé zpravidla umí naslouchat druhým a chápou, co si ostatní myslí a o co usilují. Proto se na ně ostatní často obracejí a dělají si z nich „vrbu“. Bohužel si ale tihle „naslouchači“ problémy jiných často příliš připouštějí a přejímají jejich nálady, aniž by chtěli. Pro empatické osoby proto může být nepříjemné trávit čas v obchodních centrech nebo třeba v otevřených kancelářích, kde je to „jedna nálada vedle druhé“, aniž by kdokoli musel cokoli říct.

Empatii bychom měli především vztahovat sami k sobě – naučit se vnímat svoje potřeby, pocity a nálady, umět s nimi naložit ve svůj vlastní prospěch. Nejste na sebe moc přísní a nároční? Chovejte se k sobě tak, abyste byli hlavně sami se sebou spokojení.

Empatie se dá i naučit

Ačkoli si spousta lidí myslí, že člověk se musí se schopností vcítění se narodit, opak je pravdou. Jednak v sobě každý člověk od narození nějakou tu míru empatie (byť třeba jen drobnou) má, jednak se tato schopnost dá i naučit.

Pokud se do toho chcete pustit, začněte třeba tím, že budete naslouchat ostatním. Nemusíte hned nutně reagovat, chlácholit a nabízet řešení. Zkrátka poslouchejte a snažte si představit sebe ve stejné situaci. Trénink z vás udělá mistra!

empatie