Kdo jsme

Jsme spolek poskytující služby dlouhodobě nemocným a těžce zdravotně postiženým osobám, jejich rodinám a pečovatelům.

Pro koho

Naše služby jsou určeny lidem, kteří se v důsledku dlouhodobé/vážné nemoci ocitli na rozmezí zdravotní a sociální potřebnosti. Kdy opouštějí systém zdravotních služeb a s jejich přesunem do domácího prostředí přichází řada neočekávaných překážek a vážných komplikací nejen pro ně samotné, ale pro celou jejich rodinu (jejich děti, rodiče, pečovatele). Díky tomu pak ocitají ve velmi složitých životních situacích, které nejsou schopni vlastními silami zvládnout a často ani nevědí kam se obrátit pro odbornou pomoc či radu.
Více na webu: https://osmicka-usti.cz/