Pečujeme o vás s radostí a k vaší spokojenosti.

Co je vlastně domácí zdravotní péče? Co v rámci ní můžete očekávat? Pro koho je určena – týká se jen seniorů, nebo všech věkových skupin? Pomůžeme vám zjistit vše potřebné prostřednictvím často kladených otázek.

Co je zdravotní péče?

Jde o ošetřovatelskou péči poskytovanou kvalifikovanými zdravotními sestrami. Bývá zaměňována s pečovatelskou službou, která patří mezi sociální služby. Při ní pečovatelky v domácím prostředí klientům zabezpečují donášku obědů, léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové koupele, doprovod klienta k lékaři apod.).

Hradí domácí péči zdravotní pojišťovny?

Ano, z veřejného zdravotního pojištění.

Komu je určena?

Domácí zdravotní péče je určena klientům, kteří by jinak museli být hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o ty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře, ale kvalifikovanou ošetřovatelskou péči. Tu jim mohou poskytnout doma zdravotní sestry dle postupů naordinovaných lékařem.

 • ACME domácí péče
 • ACME domácí péče
 • ACME domácí péče

Rozsah se liší případ od případu, určuje ho zdravotní a celkový stav klienta. Využijte možnosti rozšířené soukromé ošetřovatelské péče, kterou hradí sám klient na základě smluvní dohody. Jedná se například o rehabilitační ošetřování, podání léků p. o., když není doma rodina, kontroly stavu klienta, aj.

Co všechno patří do námi poskytované odborné péče?

Především odborné služby zkušených ošetřovatelek. Zajišťují je zdravotní sestry se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, s praxí u lůžka v nemocnicích 5 let a samostatně pracující s registrací na ministerstvu zdravotnictví.

Aplikují inzulín, a současně učí diabetiky, aby tento krok časem zvládali sami. Převazují veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy jakýchkoli stomií, jinak řečeno různých vývodů z těla. Důležitá je celková péče o dlouhodobě nemocného a poučení rodiny, jak se o svého blízkého člena starat včetně psychického povzbuzení. Zanedbatelná rozhodně není péče o umírající. Podrobnější informace naleznete v Domácí hospicové péči. Nově jsme schopni zajistit návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí, dle aktuálního stavu klienta.

Jsme schpni zajistit péči o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem, infuzní pumpou, s oxygenometrem.

Pro větší pohodlí, zapůjčujeme našim klientůmzdravotnické pomůcky jako např. chodítka, klozetová křesla, podložní mísy, apod. Náš personál je připraven vždy ochotně odborně poradit, pomoci zvládnout adaptaci na domácí prostředí při dlouhodobé nemoci.

Jakých věkových skupin se péče týká?

Týká se všech, kdo ji potřebují. Pomáháme všem bez rozdílu – od dětí až po seniory.

Chci objednat domácí péči. Jak postupovat

1) Nejdříve si musíte nechat potvrdit „poukaz“ neboli žádost o domácí zdravotní péči. Tu může potvrdit zdravotní lůžkové zařízení, praktický lékař, nebo praktický lékař pro děti a dorost.

2) Poté se s námi dohodnete na podrobnostech. Máte-li jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na našich telefonních linkách 475 216 331 a 475 216 582 ve všední den od 7:30 – 15:30 hod. Po 15 hod. jsou klientům k dispozici pracovníci agentury na mobilním telefonu.

Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se pojišťovnou hrazené domácí zdravotní péče či soukromých návštěv poskytovaných agenturou ACME, zavolejte nebo pošlete e-mail, rádi odpovíme.

Volejte

Pondělí – Pátek 7:30 – 15:30
na tel. číslech 475 216 331
475 216 582
po 15 h 774 410 715

Příklady odborné zdravotní péče

 • komplexní ošetřovatelská péče o ležící, inkontinentní klienty, zaučení rodiny
 • rehabilitační ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při nácviku chůze s pomůckami
 • aplikace infúzí, injekcí, podání léků
 • péče o diabetiky – nácvik aplikace inzulínu
 • odběry krve a ostatního biologického materiálu
 • převazy operačních ran, bércových vředů a proleženin
 • péče o katetry a stomie
 • péče o umírající – hospicová péče
 • cévkování, klyzma, výplachy
 • péče o klienty s portem, žilním katetrem

Mám zájem o domácí zdravotní péči

Vyplňte objednávkový formulář a my se Vám brzy ozveme.

ACME Domácí péče s.r.o.

 • 475 216 331
  475 216 582

 • info@acmepece.cz

 • ACME Domácí péče s.r.o.
  IČ: 286 67 930
  Železničářská 908/24
  400 03 Ústí nad Labem

Odvoz lze objednat na telefonních číslech:

Pondělí – Pátek 7:30 – 15:30
na tel. číslech 475 216 331
475 216 582
774 410 715