Důstojně, doma, v rodinném kruhu

Dopřejte svému blízkému možnost strávit poslední okamžiky života ve známém prostředí. ACME domácí hospicová péče poskytuje podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí. důstojně, s respektem na potřeby nemocného a jeho blízkých.

Jak domácí hospicová péče vypadá?

Kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní. Rodina je těžce nemocnému nablízku a podporuje ho. Sama ovšem potřebuje podporu. Náročné a vyčerpávající chvíle jí pomáhají zvládnout zkušená kvalifikovaná ošetřovatelka, a to jak s péčí o nemocného, tak jako psychická podpora.

V čem je domácí péče lepší než ústavní?

Především v tom, že klient tráví čas v domácím prostředí obklopen blízkými. Děti, partner, přátelé k němu mají blíž než v případě ústavní péče. To považujeme za velmi důležité. Naše společnost by si měla uvědomit, že je nutné vytvářet podmínky nejen pro lepší život, ale i pro důstojné umírání.

Omezuje se na na pracovní dny?

Tento typ péče jsme s to zajistit i 7 dní v týdnu po dobu 24 hodin, návštěvy jsou tedy možné i mimo běžnou pracovní dobu.

Zahrnuje péče návštěvu lékaře?

Dokážeme klientům s onkologickým onemocněním zajistit návštěvu paliativního lékaře přímo do bytu klienta. Návštěva je spojená s vyšetřením dle stavu klienta.

Cíl domácí hospicové péče

Základní cíl je vážně nemocným a umírajícím osobám v na sklonku života zajistit klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí a v kruhu nejbližších, zajistit co možná nejvyšší soběstačnost i navzdory ubývajícím silám a schopnostem, umožnit klientům věnovat se aktivně oblíbeným činnostem a dávat psychickou, citovou i praktickou podporu pacientovi i jeho rodině.

Hospicová péče zaručuje, že nemocný nezůstane sám se svými obavami a nebude trpět nesnesitelnými bolestmi. Péče o je maximálně ohleduplná a řídí se jedinou prioritou: zachováním lidské důstojnosti umírajícího nemocného.

Pro členy rodiny je k dispozici náš manuál rad pro laiky, v němž naleznete vše o péči o blízkou osobu, o psychorelaxačních technikách, jak se připravit na úmrtí doma, jak postupovat v případě úmrtí doma, na koho se obrátit při vyřizování pozůstalosti a seznam kontaktů příslušných úřadů.

Mám zájem o domácí hospicovou péči

Vyplňte objednávkový formulář a my se Vám brzy ozveme.

ACME Domácí péče s.r.o.

 • 475 216 331
  475 216 582

 • info@acmepece.cz

 • ACME Domácí péče s.r.o.
  IČ: 286 67 930
  Železničářská 908/24
  400 03 Ústí nad Labem

Odvoz lze objednat na telefonních číslech:

Pondělí – Pátek 7:30 – 15:30
na tel. číslech 475 216 331
475 216 582
774 410 715