Dnes už je jedno, jestli jste pravák, nebo levák. Nikdo vás nebude nic přeučovat a místo do levé ruky vám dávat pero do pravé. Oněch 13 % světové populace to ale nemělo vždycky úplně snadné. Čím ještě jsou leváci odlišní od praváků?

Za vším hledejte úžasný lidský mozek. Pravá hemisféra řídí levou stranu těla a levá tu pravou. Silnější pravá hemisféra tedy jednoduše velí psát levou rukou. Důvod, proč se rodí praváci i leváci, zatím odborníci stále hledají. Orientaci na levou část těla může být způsobeno poškozením mozku, které hrozí kvůli stresu při porodu, nebo třeba vyšší hladinou testosteronu v těle matky během vývoje plodu. Nejde tedy o nic, co by člověk sám mohl ovlivnit, nicméně…

Leváctví bylo symbolem zla i čarodějnictví

Je docela zajímavé, jak lidé obecně vnímali leváky. Zatímco ještě v pravěku byl údajně podíl leváků a praváků relativně v rovnováze, s rozvojem nejrůznějších nástrojů a zbraní v době bronzové se začala spousta lidí orientovat na svou pravou ruku. Od středověku až do poloviny 20. století si pak leváci „užívali“ své – buď byli velmi vážení a vyzdvihovaní, nebo naopak upadali v nemilost. Za leváctví se údajně i upalovalo na hranici. Během 18. a 19. století se dokonce na tuto „poruchu“ hledal lék.

Se „zlem“ v podobě leváctví bojovali i ve staré Číně, kde padaly vysoké tresty za používání levé ruky jako dominantní, zvlášť pokud se to týkalo osob z vyšších vrstev. V arabských zemích to taky nebyl žádný med. Levá ruka byla a dodnes je obecně považována za nečistou, protože v dobách, kdy byl nedostatek papíru, sloužila k utírání po velké potřebě.

Eskymáci zase věřili, že leváci jsou čarodějové, ale na druhou stranu Inkové leváky uctívali a Zuniové je chápali jako symbol štěstí.

Přeučování probíhalo i u nás

Pravděpodobně všichni leváci, kteří absolvovali školní docházku za minulého režimu, se setkali s nějakou formou přeučování na pravou ruku. Dnes už se s tím setkáváme jen výjimečně, a to v rodině, nikoli ve vzdělávacích institucích. Odborníci dnes už totiž vědí, že důsledkem takového přeučování mohou být závažné vývojové poruchy, které se pak projevují třeba jako nešikovnost nebo potíže s motorikou.

Leváci ve světě orientovaném doprava

Dnes už přeučování ve vyspělých zemích nehrozí, stále to ale leváci nemají nejjednodušší. Spousta nástrojů, u nichž si to pravák ani neuvědomuje, se totiž stále vyrábí tak, aby vyhovovala právě většině, která používá především pravou ruku. Největší problém představují třeba škrabky na brambory, nůžky, zipy, inkoustová pera nebo otvíráky na konzervy. Ve specializovaných obchodech se dá většina nástrojů koupit, výjimkou už nejsou ani golfové hole nebo opačně sestavené počítačové klávesnice. Dokonce se z pochopitelných důvodů vyrábějí i zubařská křesla pro zubaře leváky.

Na druhou stranu je větší využívání pravé mozkové hemisféry příčinou větší schopnosti kreativity leváků. Navíc mají lepší schopnost empatie, jsou údajně i citlivější a taky lepší v míčových hrách.
Aby svět stále přemýšlel o tom, že ne všechno je uzpůsobeno pro leváky, začal se v patrnosti vést 13. srpen jako Den leváků, který problémy této menšiny připomíná.

Leváctví není jen o ruce

Leváctví, tedy dávání přednost levému párovému orgánu, je sice na první pohled patrné při používání ruky, nejde ale jen o ni. Leváci mohou lépe využívat například levé oko, ucho nebo nohu. Jde tedy o dominanci celé jedné poloviny těla nad druhou.