Logo ACME

ACME DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
 

Jak postupovat, při objednání domácí péče?

V praxi je důležité rozlišovat domácí zdravotní péči (čili ošetřovatelskou péči), kterou poskytují zdravotní sestry a pečovatelskou službu, která patří do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí pečovatelky (jako je donáška obědů,léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové koupele, doprovod klienta k lékaři……).

Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdrav. lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař pro děti a dorost. Tato péče je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Domácí zdravotní péče je určena pro klienty, kteří by jinak museli být hospitalizováni na lůžkových odděleních nemocnic nebo v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Jedná se o klienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje soustavnou péči lékaře,ale přesto potřebují kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a tu jim mohou poskytnout doma zdravotní sestry, dle ordinace lékaře.

Struktura našich klientů je od dětí až po seniory.

Rozsah zdravotní péče poskytovaný v rámci domácí péče je  dán aktuálním zdravotním stavem klienta, rozsahem zdravotních výkonů, které jsou lékařem vyžadovány a to od základní péče až po výkony specializované odborné péče včetně hospicové péče tj. péče o nevyléčitelně nemocného člověka.

Ošetřovatelskou péči v terénu zajišťují zdravotní sestry se středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním v oboru, s praxí u lůžka v nemocnicích 5 let a samostatně pracující tzn. registrované na MZČR. Snažíme se, aby klienta dopoledne navštěvovala ta samá sestřička, klienti to vítají,lépe spolupracují i členové rodiny a časem sestru berou jako člena rodiny. Obzvláště starší klienti jejich návštěvu netrpělivě očekávají, těší se na ni, berou své ošetření jako světlý bod dne.

Provádíme také soukromou ošetřovatelskou péči, hrazenou klientem na základě smluvní dohody. Ceny se stanovují dle délky návštěvy zdr. sestry. Jedná se např. o rehabilitační ošetřování , podání léků p. o., když není doma rodina, kontroly stavu, aj.

Pro větší pohodlí, zapůjčujeme našim klientům zdravotnické pomůcky jako např.: chodítka, klozetová křesla, podložní mísy, apod. Náš personál je připraven Vám vždy ochotně odborně poradit, pomoci zvládnout adaptaci na domácí prostředí při dlouhodobé nemoci.

Ve všední den od 7:30 – 15:30hod., na uvedených telefonních linkách, jsou klientům k dispozici vedoucí pracovníci agentury, kteří rádi a ochotně zodpoví veškeré dotazy ,poradí, vyřeší akutní problémy související se zdravotním stavem našich klientů. Po 15 hod. jsou k dispozici pro naše klienty pracovníci agentury na mobilním telefonu. Pokud máte jakýkoliv dotaz týkající se domácí zdravotní péče, soukromých návštěv poskytované naší agenturou ACME, zavolejte nebo pošlete e-mail, rádi Vám odpovíme.

Co všechno patří do námi poskytované odborné péče?

Aplikujeme inzulín, a současně učíme diabetiky, aby tento krok časem zvládali sami. Převazujeme veškeré rány po amputacích, pooperační rány, bércové vředy, převazy jakýchkoli stomií, jinak řečeno různých vývodů z těla. Důležitá je celková péče o dlouhodobě nemocného a poučení rodiny, jak se o svého blízkého člena starat včetně psychického povzbuzení. Zanedbatelná rozhodně není péče o umírající. Podrobnější informace naleznete v Domácí hospicové péči. NOVĚ! Jsme schopni zajistit návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí, dle aktuálního stavu klienta.

Jsme schpni zajistit péči o klienty s centrálním žilním katétrem, implatabilním portem, infuzní pumpou, s oxygenometrem.

Příklady odborné zdravotní péče

  • komplexní ošetřovatelská péče o ležící, inkontinentní klienty a zaučení rodiny
  • rehabilitační ošetřování po mozkové příhodě, operaci, úrazu, nácvik soběstačnosti při nácviku chůze s pomůckami
  • aplikace infúzí,injekcí, podání léků
  • péče o diabetiky - nácvik aplikace inzulínu
  • odběry krve a ostatního biologického materiálu
  • převazy operačních ran, bércových vředů a proleženin
  • péče o katetry a stomie
  • péče o umírající - hospicová péče
  • cévkování,klyzma,výplachy
  • péče o klienty s portem, žilním katétrem

ACME DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
Co je domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí, důstojně, s respektem na potřeby jeho a jeho blízkých.

Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní.

NEVEŘEJNÁ DOPRAVA


Přeprava klientů do zdravotnických zařízení a zpět

Na základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme se rozhodli rozšířit naše služby o přepravu klientů k lékaři, rehabilitace a do jiných zdravotnických zařízení.

Řidič Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření odvézt zpět domů. Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně, zdravotní pomůcky ve zdravotnických potřebách, apod.