Logo ACME

ACME DOMÁCÍ
HOSPICOVÁ PÉČE

Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
Co je domácí hospicová péče?

Domácí hospicová péče nabízí podporu rodinám, které se rozhodly umožnit svému blízkému zemřít v domácím prostředí, důstojně, s respektem na potřeby jeho a jeho blízkých.

Domácí hospicová péče v sobě kombinuje péči ošetřovatelskou, lékařskou, psychologickou a duchovní. Těžce nemocný potřebuje svoji rodinu a rodina potřebuje oporu, která jim pomůže zvládnout toto těžké období. Péče vychází z přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. Důležitá je i péče o rodinu nemocného, neboť poslední dny a týdny života jejich blízkého jsou náročné a vyčerpávající. Ošetřující rodině je nabídnuta pomoc ve chvílích strachu a nejistoty. Poslední dny života mohou být naplněny smířením, odpuštěním,poděkováním a důstojným završením života.

Žádný odborník nemůže nahradit v oblasti vztahů - matku, otce, syna, dceru, či přítele umírajícího a naše společnost by si měla uvědomit, že je nutné vytvářet podmínky nejen pro lepší život, ale i pro důstojné umírání.

NOVĚ! Jsme schopni zajistit svým klientům s onkologickým onemocněním, návštěvu a vyšetření klienta paliativním lékařem v domácím prostředí, dle aktuálního stavu klienta.

Cílem domácí hospicové péče je:

Umožnit vážně nemocným a umírajícím osobám v jejich závěrečné části života klidný a důstojný pobyt v domácím prostředí a v kruhu jejich nejbližších.

Umožnit vážně nemocným a umírajícím osobám co možná nejvyšší soběstačnost i navzdory ubývajícím silám a schopnostem.

Umožnit vážně nemocným a umírajícím osobám strávit příjemné chvíle naplněné citovou a psychickou podporou, nasloucháním, pochopením, laskavou péčí a aktivními činnostmi, jimž by se klient rád věnoval.

Umožnit pečujícím osobám odpočinek a časový prostor pro vyřízení nezbytných záležitostí.

Umožnit pečujícím osobám získat potřebnou psychickou, citovou i praktickou podporu.

Hospicová péče zaručuje, že nemocný nezůstane sám se svými obavami a nebude trpět nesnesitelnými bolestmi. Péče o něj je maximálně ohleduplná a řídí se jedinou prioritou, a tou je zachování lidské důstojnosti umírajícího nemocného.

Nezbytné je, aby měl nemocný dostatečné rodinné zázemí, členové rodiny jsou našimi sestrami zasvěcováni do péče o pacienta. Z toho vyplývá, že zatím není v našich silách starat se o opuštěného nemocného, vždy potřebujeme spolupráci dalších pečujících osob.

Pro členy rodiny je k dispozici náš manuál rad pro laiky – kde naleznete vše o péči o blízkou osobu, o psychorelaxačních technikách, jak se připravit na úmrtí doma, jak postupovat v případě úmrtí doma, na koho se obrátit při vyřizování pozůstalosti a seznam kontaktů příslušných úřadů.

Tento typ péče jsme s to zajistit i po dobu 24 hodin,
návštěvy jsou tedy možné i mimo běžnou pracovní dobu.

ACME DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Naše péče o Vás je zárukou Vaší spokojenosti.
Jak postupovat při objednání domácí péče?

Je důležité rozlišovat domácí zdravotní péči (čili ošetřovatelskou péči), kterou poskytují zdravotní sestry a pečovatelskou službu, která patří do sociálních služeb a poskytují ji v domácím prostředí pečovatelky (jako je donáška obědů,léků, poskytnutí základní hygieny včetně celkové koupele, doprovod klienta k lékaři……).

Poukaz neboli žádost o domácí zdravotní péči může potvrdit zdrav.lůžkové zařízení, praktický lékař anebo praktický lékař  pro děti a dorost.

NEVEŘEJNÁ DOPRAVA


Přeprava klientů do zdravotnických zařízení a zpět

Na základě zvyšujícího se zájmu našich klientů jsme se rozhodli rozšířit naše služby o přepravu klientů k lékaři, rehabilitace a do jiných zdravotnických zařízení.

Řidič Vás může doprovodit až do čekárny a po vyšetření odvézt zpět domů. Cestou si lze vyzvednout léky v lékárně, zdravotní pomůcky ve zdravotnických potřebách, apod.